vybavení a služby

Naše ordinace poskytuje kompletní léčebně preventivní péči registrovaným pacientům. Svým zařazením do systému kvality péče Akord Vám nabízíme objednání na určený čas bez dlouhého čekání, prodlouženou pracovní dobu i objednání případného vyšetření u specialistů. Naše zdravotnické zařízení zajišťuje kompletní přípravu nových praktických lékařů na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví v programu rezidenčních míst. Dále poskytujeme pracovně preventivní péči smluvním subjektům - zaměstnanecké prohlídky.

zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřenou smlouvu

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna MV ČR

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

205 Průmyslová zdravotní pojišťovna

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.

přístrojové vybavení

24 hodinové měření TK - ABPM

Přístroj k 24 hodinovému monitorování krevního tlaku. Umožňuje získat pravdivější informaci o skutečné výši krevního tlaku a zároveň přesněji nastavit léčbu hypertenze. V den vyšetření je pacientovi připevněna manžeta na měření tlaku a k pasu malý přístroj, který v pravidelných intervalech během následujícího dne a noci měří krevní tlak při běžných pracovních činnostech i v noci ve spánku. Druhý den je pak výsledek vyšetření zhodnocen přímo v ordinaci. Firemní název Seiva TonoTrack.