ordinace

Vítejte na našich stránkách!

Ordinace praktického lékaře MUDr. Kinšta funguje v Rezkově ulici nepřetržitě již od roku 1994. Toto zdravotnické zařízení vzniklo jako jeden z prvních soukromých objektů mimo tehdejší budovy nemocnice s poliklinikou a posléze získalo dostatečnou klientelu, aby bylo schopno překlenout nelehké ekonomické období devadesátých let a počátku nového tisíciletí. Od roku 2007 máme akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání lékařů v oboru všeobecný praktický lékař. Proto se můžete v naší ordinaci setkat s mladým lékařem či lékařkou, kteří se připravují ke složení atestační zkoušky. V roce 2009 jsme rozšířili a zmodernizovali prostory ordinací a čekárny, od roku 2010 fungujeme jako rodinná firma, kde se střídají dva lékaři, otec a syn. V roce 2017 byla spuštěna nová ordinace fyzioterapie.

MUDr. David Kinšt

praktický lékař

MUDr. Lubor Kinšt

praktický lékař

Marcela Běhanová

Dana Barvínková

zdravotní sestra

Marcela Běhanová

zdravotní sestra

Mgr. Dominika Kinštová

fyzioterapeutka